Lidé

Josef Hájek
čestný prezident i.m.

Dozorčí rada
předseda dozorčí rady Ing. Jan Dvořák
člen dozorčí rady Mgr. Jan Štandera
člen dozorčí rady Jiří Blažek

Představenstvo
předseda představenstva Ing. Bohumil Paukner
člen představenstva Tomáš Mejzr
člen představenstva Mgr. Jan Staněk
Úsek výkonného ředitele
výkonný ředitel Tomáš Mejzr mejzr@fkdukla.cz
sportovní ředitel Josef Jinoch jinoch.j@seznam.cz
sportovně-provozní manažer Ing. Tomáš Kubánek kubanek@fkdukla.cz
sekretář klubu Miloslav Jícha fotbal@fkdukla.cz
tel. a fax: 220 514 312
bezpečnostní manažer

Ing. Miroslav Mück miroslavmuck@gmail.com

organizační manažer
Jan Pázler pazler@fkdukla.cz
Marketingový a PR úsek
PR manažer a tiskový mluvčí Bc. Martin Bartošek bartosek@fkdukla.cz
tel.: 722 212 427
Manažer ticketingu Filip Schuster fschuster@fkdukla.cz
tel.: 733 436 840
Fanshop manažerka
Petra Veverková veverkova@fkdukla.cz
Manažerka pro partnery Tereza Šírová sirova.fkdukla@gmail.com
tel.: 608 193 157
Sportovní úsek
manažer mládeže Günter Bittengel bittengel@fkdukla.cz
vedoucí trenér Sportovního centra mládeže Tomáš Kulvajt kulvajt@fkdukla.cz
vedoucí úseku mládeže
Petr Fišar tel.: 737 941 803
koordinátor metodiky mládeže Antonín Barák antonin.barak@seznam.cz
koordinátor zahraničních styků Pavel Sedláček sedlacek@fkdukla.cz
tel.: 777 677 919
sekretář a hlasatel B-mužstva a mládeže Tomáš Hubáček fkdukla@email.cz
tel.: 776 373 324
koordinátorka akcí mládeže, náborových akcí a kempů Maruška Havlasová havlasova@fkdukla.cz
tel.: 732 649 888
manažer ženského fotbalu Ondřej Havlas havlas@fkdukla.cz
tel.: 720 393 935