Etický kodex a filozofie klubu

Etický kodex hráče a rodiče FK DUKLA Praha

Etický kodex FK Dukla Praha vychází ze základních hodnot daných hrou fair play -na hřišti i mimo něj- a ze vzájemného respektu dětí, rodičů, trenérů a vedení klubu. Vycházíme z propojení oblastí RODINA - ŠKOLA - FOTBAL - PŘÁTELÉ KLUBU.

Atmosféra kolem dětí na hřišti je součást jejich osobnostního růstu, utváření hodnot a v konečné fázi i jejich výsledků. Proto doprovázejte děti na zápasy, kdykoliv je to možné. Přicházejte v dobré náladě, bez stresu a napětí, nevyvolávejte v dítěti přehnaný pocit zodpovědnosti, který může u něj přerůst v obavu z výkonu či dokonce strach. Veďte ho k radosti, ke svobodě ze hry, k tvoření, k těšení se na zápas. Dejte najevo svým dětem, že výsledek není ani pro vás nejdůležitější a už v žádném případě na úkor kvality hry či nesportovního jednání. Oceňte jeho snahu, zajímejte se, jestli má v týmu kamarády a jestli zažil něco hezkého i mimo hřiště. Veďte ho ke kamarádství, nikoliv k rivalitě, ale k oceňování hodnot každého ze spoluhráčů. V dětském věku se i hráčská kvalita rychle proměňuje, dejte dětem čas a trpělivost. Pří úspěších se radujte, ale nepodporujte pocit výlučnosti, nadřazenosti, vaše dítě by pak mohlo selhat při překonávání překážek, které mu v budoucnu život do cesty postaví.  Nechte si vyprávět, co s týmem zažili, co vymysleli, čemu se smáli. Přiblížíte se tak nejen svému dítěti, ale celému mužstvu. Při utkání povzbuzujte a fanděte s vědomím, že vaše přítomnost a potlesk zmůže mnohem víc než křik, kritika, negace. Snažte se vytvářet dobré vztahy s ostatními rodiči a trenéry. Důvěřujte svým trenérům a pokud máte připomínky k jejich práci, řešte je přímo s nimi, z očí do očí. Nevytvářejte negativní zákulisní prostředí, buďte přímí a čestní, vaše děti to vidí. Snažte se při zápasech vyhýbat konfliktům, a to i v případě chybování rozhodčích. Není na vás tato pochybení řešit, jen ještě více rozptýlíte soustředění vašich dětí na hru. Trenér jim sám nastalou situaci vysvětlí. Nechte je okusit i tento pocit nespravedlnosti, patří ke sportu i k životu. Naučí se mu čelit, soustředit se na to, co je podstatné.  Stejně tak nevěnujte přehnanou pozornost jeho drobným poraněním a bolístkám, hráč si s nimi poradí. Ale stůjte při něm ve chvílích, kdy se mu nedaří, kdy má pocit, že jeho snaha a námaha je zbytečná. Netlačte na něj, podpořte jeho sebevědomí. Zdůrazněte, že nejdůležitější je při hře zábava, týmová práce, získávání dobrých návyků a v neposlední řadě překonávání sama sebe. Když vytrvá, výsledek se jistě dostaví. Pokud neovládnete své emoce a dopustíte se vůči dítěti nevhodného chování, omluvte se. Vaše vztahy se prohloubí. Nemyslete si, že máte vždy pravdu, váš "hráč" ví o situaci na hřišti většinou víc než vy a jen on ví, jaké dostal od trenéra pokyny a proč. Buďte důslední, ale nesekýrujte a nepřipomínkujte neustále své dítě, jinak bude nuceno vás vytěsnit, naučit se být "hluché".  Nezapomínejte, jak důležité je v moderním sportu vzdělání a inteligence. Chytrý hráč je vždy o myšlenku napřed. Netrestejte dítě zákazem sportu, najděte jiný, motivační způsob. Sami dodržujte dané slovo a sliby. Uvědomte si, že děti se víc než slovy učí přirozeným napodobováním.  Máte-li potřebu probírat jeho případné chyby v utkání, dělejte to nenásilně, nepřikládejte jim "osudový" význam. Mohli byste v něm vyvolat pocit, že se jedná o závažná provinění a tím nabourat jeho smysl pro hodnoty. Stále mějte na myslí, že fotbal je sice krásná hra, ale v životě je mnohem více cennějších věcí. Největších chyb se dopouštějí ambiciózní rodiče, kteří se snaží skrz své děti dobýt vlastní nesplněné sny. Vaše dítě by nikdy nemělo zažít pocit, že ho kvůli "prohře" nemáte rádi. Proto své děti veďte k vrcholu v lásce, vlídnosti a porozumění, ať mají krásné vzpomínky nejen ti, kteří se stanou profesionálními fotbalisty, ale i ti, jejíchž profesní dráha povede jiným směrem. Ať kdykoliv, když projdou kolem stadionu Dukly Praha, pocítí to krásné rozechvění, které prožívali jako kluci a budou se k nám vždy rádi vracet. Dnes je našim úkolem vychovat z nich spravedlivé, upřímné a vytrvalé muže a ženy. Je to dlouhá cesta. Hodně štěstí!

Sportovní filozofie v práci s mládeží v FK Dukla Praha

"Hrdý na svůj klub"

Příchodem nových majitelů klubu v roce 2008 se radikálně změnila metodika a budování mládežnického sektoru klubu FK Dukla Praha. Vstup pana Petra Pauknera jako majoritního vlastníka klubu v roce 2013 se stal dalším významným mezníkem. Ten svým přístupem zaručuje pokračování nastaveného trendu. V současné době má klub 14 mládežnických družstev, které hrají prakticky ve všech kategoriích nejvyšší soutěž a od roku 2011 postupně vznikly 4 dívčí a 2 ženské týmy. Základem práce s mládeží v našem klubu je správná personalistika, komunikace a metodika.  Respektujeme růstový somatotyp hráčů, po dětech požadujeme techniku v rychlosti pod tlakem v časoprostoru, inteligenci ve hře i životě. Vedeme je k výrazné individualitě, která silně pracuje pro tým. Našim sportovním cílem je výchova dětí pro A tým, Českou ligu a následně pro zahraniční soutěže. Je stanovena jednotná strategie ve výchově hráčů a je závazná pro všechny trenéry v Dukle Praha. Důležité je praktikování stejného rozestavení a způsobu hry v různých obměnách ofenzivy (malé formy 5+1, 7+1 s propojením do velké formy 10+1) ne jen od žákovských kategorií po U19, ale až do A týmu. Výhodou tohoto způsobu výchovy hráčů je větší plynulost při přechodu do vyšších kategorií nebo při skupinových trénincích nebo zápasovém zapojení s jiným týmem klubu. Hráči jsou sledováni všemi trenéry i členy sportovního vedení, o jeho sportovním "osudu" proto nikdy nerozhodují pouze jeho týmoví trenéři, ale vždy je to náhled více trenérů na jeho dlouhodobý projev a další možnosti jeho talentového rozvoje. Systém výchovy mládeže má své důležité věkové mezníky. V kategoriích U6 - U9 si kluci a dívky především "hrají". V ročníku U9 dochází většinou k rozhodnutí, zda dítě chce či nechce hrát fotbal, v případě talentu pro jiný sport mu je předložena nabídka - např. v rámci Dukly (atletika, gymnastika, házená, bojové sporty a další). U dívek toto rozhodnutí přichází později, zpravidla ve věku patnácti let čili v době dospívání. V přípravkových kategoriích (U10, U11) se zaměřujeme na nácvik a postupné zdokonalování individuální techniky a vytvoření tak široké základny technických dovedností. Tyto dovednosti pak prohlubujeme v mladších žákovských kategoriích (U12,U13). To vše v dynamickém provedení a s postupným učením se vyhodnocování herní situace na hřišti. V tomto věku je pro nás důležité individuální i skupinové jednání a práce s detailem. U kategorií U14+U15 již vyžadujeme postupně vědomé vyhodnocení časoprostoru v souvislostech dynamiky hry. Hráči přecházejí na velké hřiště, dochází k částečné specializaci na herní prostor, na což byly naladěny rozestavením předchozí kategorie. Měla by se projevit maximální komplexnost hráče. Na konci mladšího dorostu (U17) je cílem, aby se u perspektivního hráče projevila technická dynamika s míčem pod časoprostorovým tlakem, pochopení a podílení se na časoprostorové hře celého týmu. Takto připravený fotbalista (spolu s morálními a charakterovými kvalitami) má možnost další cesty do profesionální sekce FK Dukla Praha. Což je U19+U21 a následně A tým, kde se finalizuje hráčův profesionální proces.

Mimořádná pozornost je na této cestě věnována výběru trenérů. Vedle odborných znalostí a trenérských licencí se zaměřujeme na charakterové vlastnosti. Trenéři pracují s dětmi vždy ve dvouletém cyklu, jedná se tedy o specialisty na danou věkovou kategorii. Všichni trenéři respektují základní motto naší koncepce: RODINA - ŠKOLA – FOTBAL - ZDRAVÍ – PŘÁTELÉ KLUBU. Máme propracovanou metodiku navázanou na výchovně vzdělávací a zdravotní program tělesné výchovy základních škol, propojenou s náplní naší sportovní přípravy mládeže ve fotbalovém klubu pod záštitou FAČR. Toto propojení funguje v projektu tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy v Základní a mateřské škole Antonína Čermáka. Nedílnou součástí osobnostního růstu hráčů je rozvíjení jejich tvořivosti, utváření životních hodnot, prohloubení jejich smyslu pro férovou hru na hřišti i mimo něj, orientace nejen na hřišti, ale i v životních rozhodnutích. Proto se snažíme připravovat pro hráče nejrůznější projekty (v minulosti např. Příběhy z tribuny - důvěrná povídání o životě s předními umělci a sportovci s navazujícím volným pokračováním pod názvem Celá Dukla čte a píše dětem, akce Okresní přebor - setkání hráčů Dukly a hereckých představitelů Okresního přeboru v Dejvickém divadle a následný společný zápas proti mládežnickému týmu Dukly U12, literární čtení a povídání s herci Ivanem Trojanem a Janem Potměšilem v Luxoru, křest knihy Proč kluci milují fotbal v Divadle Ypsilon - na jevišti se v kulturním vystoupení (zpěv, hra na nástroj, povídka a další) představili i jedenáctiletí hráči Dukly. Dále besedy, návštěvy nemocných dětí v Motole, divadelních představení apod. To vše se silnou podporou našeho A-týmu, který se k tomu všemu podílí i na tréninkovém procesu mládeže přes projekt PATRONI TÝMŮ (vždy trio hráčů má jednu kategorii, kterou pravidelně navštěvuje v trénincích). 

Nedílnou součástí koncepce je správný životní styl a zdravotní vývoj každého hráče. Děti chceme zatěžovat optimálně fyzicky i psychicky. Podporujeme hravost, prožitkovost, rozvíjení sebevědomí od raného dětství po celý výchovný proces. Samozřejmě i získání fyzické kondice je součástí tréninkového procesu, ale důležité je, v jaké podobě a pro jakou věkovou kategorii. Snažíme se být co nejvíce fotbalově na hřišti, nedřeme fyzičku vytrvalostními běhy a podobně. Budujeme zážitkové aktivity mimo hřiště, které s fotbalem silně souvisí a jsou často záměrně podbarveny i kondicí. Jako hlavní cíl však není brána kondice, i když je neméně důležitá, ale především nám jde o zážitkově modelované aktivity pro poznávání sebe sama. Tady vnímáme silnou souvislost s různými oblastmi života, tudíž i fotbalu, odolnost vůči různým typům stresorů. Jak víme, často se dotkneme sebe sama až při nadprahových podnětech (vše však pod dohledem odborníka na danou činnost) a vědomě. K tomu nám záměrně volená psychická a fyzická zátěž vhodně pomáhá.  V Dukle Praha se nejedná o nahodilé či ojedinělé "akce" pro zpestření, ale o systematicky budovanou součást tréninkového procesu (aerobic, kapuera, judo, jóga, teambuildingové aktivity a další). Pro malé děti pořádáme zážitkové kempy propojené s fotbalem, zimní soustředění je všestranné, doplněné zimními sporty. Pro žáky 12+13+14+15 je letní příprava více fotbalová, zimní je rozdělena na dvě části. Tři dny zimních her bez fotbalu a tři dny herní zájezd za moravskými týmy, se kterými se v soutěžních utkáních nepotkáme. Dorostenecké kategorie v létě absolvují profesionální fotbalové soustředění v kvalitním centru a v zimě vkládáme zážitkový pobyt na horách (hokej, běžky, přechody, přežití v přírodě, teambuildingové hry a další).

Hlavním cílem klubu je vychovat vlastní hráče a hráčky, ne je kupovat. Je nutné si ovšem hned na počátku uvědomit, že cesta do profesionálního fotbalu je otevřena jen pro velmi malou část z těchto dětí. Všichni jsou však u nás vedeni k lásce k fotbalu, ke sportu jako životnímu stylu a ke vztahu ke klubu, který je vychoval. A je jedno, jestli budou jednou jeho hráči nebo třeba trenéři, manažeři, kustodi, sportovní lékaři, rozhodčí, učitelé tělesné výchovy, novináři, fanoušci... Dukla v přípravných mládežnických kategoriích nevytváří tlak na hráče v podobě "vyřazování", drží v ročnících větší počet hráčů, aby základna talentů byla široká a fotbalovost nebyla zaměňována za "výsledkovost" v podobě momentálního fyzického růstu dětí (např. silný vzrostlý 12 letý kluk vyhraje více osobních soubojů než subtilní, drobný). Nicméně platí princip SETKÁNÍ - CESTA - ROZLOUČENÍ.  Při přechodech do vyšších věkových kategorií už není možné mít dvacet pět kluků tam, kde si jich zahraje maximálně osmnáct. Proto vytváříme partnerské vztahy s dalšími kluby v Praze a blízkém okolí a zařazení hráče do těchto partnerských klubů vnímáme dál jako společnou cestu. 

S některými hráči však skutečně dojde k loučení. Talent, zdraví, charakter, pracovitost a další aspekty, které tvoří celistvost hráče, mají u každého své mantinely. Často na takové chvíle nejsme připraveni a své zklamání, pocit ztráty, "zranění", obracíme proti člověku, který nás tréninkově vedl. S hráčem a rodiči o tom hovoří trenér společně s koordinátorem daných kategorií, po vzájemném prokonzultování i s trenéry, kteří ho vedli v minulosti, a ve většině případů i s celou trenérskou radou. Výchova mládeže spočívá v Dukle i v tom, že se snažíme naše svěřence naučit schopnosti ustát těžké životní situace, nedávat průchod nereálným ambicím, závisti, strachu, pocitu ponížení, ale vedeme je k uvědomování si svých hodnot, k přejícnosti a k vědomí, že když něco v životě končí, vždy něco krásného zase může začít. A pokud se podaří zachovat si vzájemný vztah, komunikaci, vědomí, odkud jsem vzešel a co hezkého jsem prožil, může se loučení proměnit v pouhé odloučení a po čase zase v setkání. Protože v životě (a ve sportu zvlášť) není nikdy nic definitivního. Ani pro ty, co odcházejí, ani pro ty, co zůstávají.

Hodně radosti, zdraví a zasloužených vítězství přeje FK Dukla Praha