Odpovědi ředitele Pavla Vandase na nejčastější otázky fanoušku FK Dukla Praha

7. 1. 2020 | Redakce

Odpovědi ředitele Pavla Vandase na nejčastější otázky fanoušku FK Dukla Praha

Ve dnech 18 a 19. prosince 2019 přijala pozvání od výkonného ředitele Pavla Vandase necelá padesátka fanoušků FKD, kteří využili možnosti neformálního posezení v jeho kanceláři a představení fungování klubu, poznat zázemí managementu a při tomto posezení s ředitelem mu mohli položit i řadu otázek ohledně činnosti klubu, A mužstva a dalších věcí spojených s Duklou, které je zajímají. Z těchto jednotlivých schůzek během dvou dnů, jsme vybrali nejčastěji kladené otázky, s kterými Vás rádi touto cestou chceme seznámit.

Jak můžete popsat Vaše kroky, které následovaly od nástupu do Vaší funkce ředitele a zároveň sportovního ředitele FKD?

Jak jsem již při prvním větším rozhovoru při mém nástupu zdůraznil, prioritou při mém příchodu byla ekonomická a sportovní stabilizace a dále organizace klubu. V každém fotbalovém klubu musí být systém řízení, kdy jsou jednotlivé osoby za svá jednání a rozhodnutí odpovědní. To znamenalo profesionální přístup od všech, kteří v klubu působí. Pro realizační tým A mužstva, samotné hráče, ale také management klubu. Dovolím si říci, že během tohoto půlroku si většina na systém řízení zvykla. Zavedl jsem pravidelné organizační porady managementu a řídících pracovníků, na kterých jednáme o činnostech spojených s klubem, kde od marketingu, účetních záležitostí, fungování a obsazení stadionu a areálu, přípravy a organizace nadcházejícího utkání, vyhodnocení odehraného utkání, organizování a vyhodnocení akcí sportovních i společenských, a to samé platí o vzájemné informovanosti mezi klubem a spolkem. Vyžaduji, aby jednotlivá oddělení managementu byla vzájemně propojená a informovaná, musí kooperovat. Management musí tvořit jeden celek, který je řízen a lidé v něm pracují samostatně, nebo ve skupinách, které se prolínají. Jak jsem zjistil, dříve tomu tak nebylo. Dalším pevným bodem je B tým dospělých, hrající třetí nejvyšší soutěž a také celá mládež, u které směrem ke klubu tlumočí manažer mládeže víkendové výsledky a případné požadavky jednotlivých mládežnických mužstev všech kategorií směrem k vedení klubu. Z každé porady se dělá zápis, kdy na té následující organizační poradě kontrolujeme plnění úkolů a plánujeme podrobně nadcházející týden s veškerou přípravou schůzek i stanovení postupu při realizaci sportovních i společenských akcí a projektů.

V posledních 17 letech jste pracoval jako fotbalový agent. Zastupujete ještě nějaké hráče?

V žádném případě. Předpisy to ani nedovolují. Svoji licenci agenta mám ,,zmrazenou“. Jinak zkušenosti agenta se mně hodí a také čerpám ze svých zkušeností z Viktorie Plzeň, kde jsem byl ve funkci sportovního ředitele. Jsem přesvědčen o tom, že bez těchto zkušeností by nebylo možné ani z části naplnit přání a požadavky majitele na obě funkce, které v klubu vykonávám. Je nutné si uvědomit, že Dukla si minulou sezonu prošla patrně nejméně úspěšným obdobím v historii. A tým dospělých sestoupil z I. ligy, stejně tak U19 a U17. K tomu Juniorka hrála uzavřenou soutěž, což bylo pro další vývoj nadějných hráčů špatné z hlediska motivace. Také A žáci také neměli zrovna úspěšné období.

Jak jste spokojen s trenéry a realizačním týmem A mužstva?

Trenér a realizační tým po sestupu do II. ligy zůstal ve stejném složení. S tím jsem do klubu vstupoval. S hlavním trenérem mám čistě profesionální vztah a spojuje nás úspěch mužstva a klubu, který chceme společně dosáhnout, a to se bude dařit pouze v případě, že budeme spolupracovat. Snažím se z mé pozice vytvořit maximální podmínky pro jeho práci a to se týká i podmínek pro celý realizační tým. Do sestavy mu nezasahuji. Projednáváme spolu výkonnost jednotlivých hráčů užšího i širšího kádru A týmu. Trenér také slyší z mé strany někdy odlišný pohled, než má on. Diskutovanou věcí jsou změny sestavy ve srovnání s posledním utkání, jejich odůvodnění a také důvody střídání jednotlivých hráčů v utkání, následně také jejich nahrazení. Myslím si, že každý trenér by měl mít zdravou oponenturu a vzhledem k mým zkušenostem profesionálního hráče, sportovního ředitele v Plzni a fotbalového agenta mu mám co nabídnout. Je už potom na něm, jestli si z mých názorů něco vezme, nebo ne. Zajímají mě výsledky a to v mnoha podobách. Ty viditelné jsou každý týden na hřišti při mistrovském utkání a zisk třech bodů. Tam je pravda. Další výsledky jsou v podobě zdokonalování dovedností hráčů, jejich fyzická, technická i taktická připravenost. Důležité je také, aby trenér dostal do hráčů své představy, které oni pochopí a budou je plnit. Stejně tak je důležité, dostat z hráčů maximum, aby mohli posouvat své výkonnostní limity.

Jak je na tom klub při sledování fyzické a taktické připravenosti vlastních hráčů?

O tom by mohl více mluvit hlavní trenér s jeho realizačním týmem, ale fyzickou připravenost jsme schopni měřit i při tréninkové jednotce. Všichni hráči trénují s GPS čipy a jejich činnost se natáčí každý trénink na kameru. Zpětně pak může trenér konzultovat s hráčem jeho chyby v tréninku, nebo naopak připomenout věci, které je nutné zkoušet častěji a ještě je zdokonalovat. Inteligentní hráč se může ze svých chyb v tréninku poučit. Každý trénink může být hráči několik minut po tréninku odeslán emailem a může s obsahem pracovat. Cílem je, že chceme umožnit plynulý přechod pro mladé hráče z dorosteneckých kategorií a proto je velmi důležitá součinnost mezi U19, B týmem a A týmem. Myslím si, že zatím přesuny jednotlivých hráčů mezi těmito týmy fungují, i když někdy je to operativně náročnější, protože se to u mladých hráčů musí skloubit i se školní docházkou. Mladí hráči pracují během týdne s jednotlivými týmy, nebo ve skupinách s určitým zaměřením, tj, síla, technika, taktika atd.

Jak probíhala letní příprava mužstva, kdy to po sestupu nebylo jednoduché pro majitele, Vás jako ředitele klubu a sportovního ředitele, stejně tak pro trenéry a celý realizační tým a nakonec i samotné hráče?

Když se vrátím k letní přípravě, nebo krátce před ní, tak byla situace velmi složitá, protože jsme museli řešit zásadní věci, které se týkaly hlavně odchodů hráčů. Složitá byla zároveň jednání o podmínkách každého hráče, který v klubu zůstal. Navíc si klub nemohl dovolit platit prvoligové podmínky hráčům, když se sestoupilo do druhé ligy. V dnešní době je vše složitější v tom, že každý hráč má svého agenta, nebo ho zastupují rodiče, někdy agent i rodiče. Potom se jednání protahují a my jsme to vše chtěli stihnout do začátku soutěže. To se nám povedlo. Bylo to manažersky náročné a vzhledem k času, který jsme na tyto jednání měli, tak jsme to zvládli bravurně. Zbyli nám pouze tři hráči, u kterých smluvní věci nebyly v průběhu minulé sezony včas vyřešeny a jednalo se o hráče Daniela Tetoura, Lukáše Holíka a Davida Douděru. Těmto hráčům končí jejich profesionální smlouva 30.6.2020. Jednání s těmito hráči, aby s naším klubem prodloužili smlouvy, byla i přesto naše priorita. Opakovaně jsme těmto hráčům nabízeli podmínky pro uzavření nových smluv, jednali s nimi, ale bohužel se nám to nepodařilo z důvodu, protože nabídnuté podmínky nepřijali a zatím je odmítají. Jak dnes již všichni víte, David Douděra odchází do FK Mladá Boleslav a v tomto případě za tohoto hráče dostaneme odstupné, i když se nebude jednat o nějakou vysokou částku, ale ve srovnání s tím, že by odešel v letním přestupním zadarmo, tak se jedná o nezanedbatelnou částku. U zbylých dvou hráčů tuto věc budeme muset vyřešit v první polovině ledna, aby klub věděl na čem je. Pro nás je to signál, že tito hráči zatím nechtějí své další kroky v kariéře spojit s naším klubem, nebo je naopak v krátké době spojí. Budeme stát před rozhodnutím, jestli budeme bojovat o postup do I. ligy s hráči, kteří budou hladoví a chtějí klub posunout výš, nebo naopak, zda se rozloučíme s hráči, kteří se od příští sezony vidí v jiném klubu, nebo využijí svého postavení ,,volného“ hráče. Minulou sezonu Dukla vstupovala do boje o záchranu prvoligové příslušnosti se 14 hráči, kterým končila po sezoně smlouva. Myslím si, že už z tohoto důvodu byla šance, že se Dukla udrží v I.lize nulová. Hráč musí dobře vědět, kam patří a jaký bude jeho další směr. Jak můžeme chtít po hráči, aby šel do zápasu, nebo souboje na 100%, když mu za pár měsíců, nebo týdnů končí smlouva? Jaká je motivace takového hráče? Podvědomě je to dané. Vím to ze své mnohaleté zkušenosti během své fotbalové, manažerské i agentské kariéry. V těchto případech se kloním k tomu, aby do důležitých jarních zápasů vstoupili pouze hráči, u kterých budeme mít jistotu, že neuhnou v souboji na hřišti i mimo hřiště a kteří budou mít ve všem jasno.

Jak se díváte na odchody hráčů během minulé sezony a po sezoně? Co nám řeknete jako bývalý agent k přestupové politice klubu před Vaším příchodem?

Odpověď by zasloužila určitě více prostoru. Budu se to snažit shrnout do několika vět. Přesně před rokem, v zimním přestupním termínu odešlo z kádru A mužstva 9 hráčů a následně v letním přestupním termínu odešlo dalších 10 hráčů. 19 hráčů je na české poměry strašně moc a myslím, že v žádném jiném klubu k takové obměně mužstva nedošlo. Do mužstva naopak přišla řada mladých a nadějných hráčů, od kterých si slibujeme lepší časy. To vše úzce souvisí s koncepcí a systémem uzavírání profesionálních smluv s hráči, a to se od mého příchodu zcela od základu změnilo. Stejně tak i celá přestupová politika. Jak jsem již zmínil, mužstvo vstupovalo do sezony se 14 hráči, kterým končila po sezoně smlouva. To byl jeden z hlavních důvodů sestupu. V manažerské práci se zaspalo, a proto byl sestup zasloužený. Stejně tak se musela změnit po mém příchodu přestupová politika, ta byla bohužel velmi špatná a byla další příčinou. Když hráč odejde z FKD do jiného klubu, tak určitě ne zadarmo, jak zde bylo zvykem. Více se k přestupům v minulosti nechci vyjadřovat. Čísla za posledních pět let hovoří jasně. Z 60 odchodů směrem z Dukly se zpeněžily tři, které stojí za zmínku. To samé platilo i u hráčů, kteří odcházeli na hostování. Za hostování klub prakticky neinkasoval žádné finance. To jsou všechno důležité atributy pro fungování takového klubu, jako je FK Dukla Praha. Přestupy hráčů za finanční prostředky jsou ekonomicky důležité, a proto se v tomto případě muselo vše změnit od uzavírání smluv až po organizaci a přípravu hráče k prodeji. V některých profesionálních klubech v ČR je dokonce prodej hráčů jednou z důležitých složek v rozpočtu. Kdo neprodává, nemůže v našich poměrech dlouhodobě až na výjimky přežít… Zároveň musí mít klub co nabídnout. K tomu, aby měl co nabídnout, musíte mít kolem sebe pracovité lidi, kteří jsou s touto myšlenkou ztotožněni a každý z nich si bude plnit svoje povinnosti, které by měli mít jeden výstup – tím je úspěch. Ekonomický a sportovní.

Jak probíhá komunikace mezi Vámi a trenérem A týmu a realizačním týmem? Jak jste s nimi spokojen?

Stejně tak, jako probíhají porady managementu, probíhají nejpozději každé úterý trenérské porady s trenéry A týmu, B týmu a U19, na kterých aktuálně probíráme vše spojené s činností těchto jednotlivých mužstev během každého týdne, od tréninkového procesu po víkendové utkání. Komunikace probíhá i během týdne, podle toho, co je nutné operativně řešit nebo konzultovat. Jinak si myslím, že realizační tým je v pořádku, má ho pod sebou hlavní trenér a ten si zatím na práci jednotlivých členů nestěžoval, spíše naopak.

Sledujete hráče, kteří jsou z FKD na hostování v jiných klubech?

Nechávám si vypracovat každé pondělí během soutěže informace o jednotlivých hráčích, kteří jsou na hostování v jiných klubech a soutěžích. Sledujeme jejich minutáž, produktivitu, výsledky celého týmu, jejich zdravotní stav i počet žlutých i červených karet. Některé tyto hráče vidím o víkendech i živě.

Jak jste spokojen s prací managementu klubu?

Management klubu máme složen ze všech věkových kategoriích. Nejzkušenějším člověkem, s kterým velmi rád spolupracuji a využívám jeho zkušeností a kontaktů, je sekretář klubu pan Miloslav Jícha. Dovolím si tvrdit, že pan Jícha je v současnosti jednou z největších a nejuznávanějších osobností ve fotbalových managementech a ve fotbalovém prostředí vůbec, napříč republikou. Pro mě osobně je ctí s takovým člověkem spolupracovat. Dále pan Ing. Bohumil Paukner, který se zabývá ekonomickými záležitostmi, kdy i z pozice předsedy představenstva na tyto záležitosti dohlíží. V managementu vykonával David Šrámek funkci marketingového manažera, sportovně technického manažera vykonává Mgr. Jiří Kos a organizačního manažera do konce září vykonával Martin Pech a od října nastoupil na jeho pozici Filip Hledík. David Inneman vykonával funkci PR a komunikace, ke konci kalendářního roku však skončil, stejně jako David Šrámek. Již v létě nás opustila vzhledem k mateřským povinnostem Šárka Černá, kterou na této pozici nahradila Veronika Krause. Günter Bittengel je manažerem mládeže a od ledna 2020 bude zároveň i předsedou spolku. To je asi k pozicím a jejich obsazení. Co se týká spokojenosti, tak musím říci, že určitě chvilku trvalo, než si původní management zvykl na jiný a dovolím si tvrdit i náročnější způsob práce. Postupně jsme si na sebe vzájemně zvykali a dnes už si můžeme klást větší cíle na jednotlivých úsecích a klub kvalitou posouvat i v tomto směru. Jsme schopni si v současnosti objektivně vyhodnotit, na kterém úseku je nutné přidat a naopak který ,,šlape“. Asi největší deficit máme v oblasti marketingu, co se týká získávání nových sponzorů a společností, s kterými bychom mohli tvořit společné projekty a prohlubovat spolupráci a toto portfolio dále rozšiřovat. Zde musíme přidat a to rapidně. Očekávám to od nového člověka na pozici marketingového manažera pana Petra Lupínka, který nahradil Davida Šrámka. Mám trošku jinou představu o fungování marketingu v tomto směru a věřím, že najdeme s nově příchozím společnou řeč. Marketingový manažer by měl mít hlavně na starost jednání se sponzory, oslovovat neúnavně firmy a společnosti na Praze 6, následně v celé Praze a případně se pustit i do větších systémových projektů, na které by mohli někteří slyšet, když se bude jednat o takový klub s historií, jako je FK Dukla Praha. Budu vyžadovat více návrhů, jakým způsobem získat sponzory, nebo jakým způsobem přilákat lidi na Julisku. To jen v krátkosti, co se týká managementu.

Víme, že jste v FKD ještě před rokem nebyl. Jak se koukáte na to, že hráči jako Schranz, Brandner a Šimek podávají v dresu Budějovic/ Příbrami výborné výkony a Váš klub se jich prakticky zadarmo zbavil?

K tomu se vyjádřím pouze okrajově. Vedení klubu, společně se sportovním úsekem se tak v čase rozhodlo a já už bych se k tomu nechtěl vracet. Pravdou je to, že v dresu Budějovic hrají skvěle. Jejich vývoj sleduji. Oba hráči z mého pohledu mají svoji kvalitu, ale nemohu již dnes posoudit, jak pracovali a jak byli nastaveni pro jejich cíle spojené s Duklou. Šimek je naopak hráčem, který v Dukle vůbec nehrál, a pohled na něho byl dle mých informací jednotný, tj., že by v Dukle šanci k tomu, dostat se do kádru A týmu ani výhledově neměl. Jestliže se ale tento hráč dlouhodobě usadí v základní sestavě prvoligového klubu, tak bylo něco špatně... Na druhou stranu musím zmínit však to, že za přestup hráče Šimka klub alespoň nějaké finanční prostředky obdržel.

Proč jste uvolnili Jakuba Podaného do Bohemians?

S Jakubem jsem v létě vícekrát hovořil a ten mi sdělil, že už má věk jaký má, a že by chtěl hrát ještě první ligu. Na tomto místě jsme měli alternativu, Dominika Preislera, který jak jistě víte, je naším nejproduktivnějším hráčem za podzim. Po široké diskuzi s trenérem Skuhravým a realizačním týmem byl Jakub do Bohemians uvolněn na roční hostování a uvidí se, jaký bude jeho další fotbalový osud. V Dukle bude mít ještě od léta rok platnou smlouvu.

Proč jste uvolnili Pabla Gonzáleze do Olomouce?

Z mého pohledu byla pozice Pabla v klubu a v týmu složitá. Pablo přišel do Dukly s tím, že zde bude půl roku, nebo rok a půjde do lepšího klubu, než je Dukla. Byl tak nastaven patrně od samého počátku, když se vyjednával tento přestup ze Španělska do Dukly. Začátek letní přípravy byl zraněný a neustále chodil za trenérem a za vedením, že chce z Dukly odejít. Nabídky ale nebyly. Jeho agent žádal o uvolnění zdarma, nebo následně ani ne za částku, za kterou do klubu přišel. To jsme v žádném případě nemohli akceptovat. Jeho poslední tři zápasy před koncem přestupového termínu rozhodly o tom, že nám na stole přistála nabídka na přestup pro hráče z Olomouce. Po upřesnění některých bodů jsme se s Olomoucí domluvili na přestupu a Pablovi přejeme mnoho sportovních úspěchů, které ho posunou z Olomouce ještě do lepšího klubu, aby Dukla mohla i případně dále profitovat.

Do klubu v letním přestupním termínu hráči Jiří Piroch, Karsten Ayong, Daniel Fišl a Josef Jakab. Na hostování přišel Filip Hašek. Jak jste s nimi spokojen?

V této souvislosti chci zmínit, že se nejednalo o hráče, za které se platilo klubům odstupné v řádech milionů. Jirka Piroch odvádí skvělé výkony a až na drobná zaváhání ve dvou zápasech jsem s jeho výkony zatím maximálně spokojený a byl bych rád, kdyby se ještě zlepšoval. Karsten Ayong přišel do klubu v průběhu přípravy, kterou začal s Budějovicemi. Já osobně si od Karstena slibuji výborné jaro a jsem přesvědčen o tom, že když využije své přednosti,bude patřit k našim nejlepším hráčům. Chci věřit tomu, že bude nastupovat pravidelně a všechny přesvědčí o svých kvalitách. Po odehrání pěti nebo šesti mistrovských utkáních po sobě, případně celého jara, věřím tomu, že o tohoto hráče bude zájem nejen z předních ligových týmů, ale i ze zahraničí. Daniel Fišl hrál během podzimu za B tým, kdy se jeho výkony v zápasech a v tréninkovém procesu během podzimu výrazně zlepšovaly. Má vše před sebou a musí být trpělivý, jeho čas přijde. Josef Jakab poctivě maká a je platným hráčem pro B tým a když už se adaptoval v A týmu a vypadalo to, že plnohodnotně naskočí, tak se zranil. Je to dříč a věřím, že se mu to vše vrátí a probojuje se do základní sestavy. Filip Hašek je kvalitním hráčem, kterého jsme získali jako alternativu za Pabla Gonzáleze. Během podzimu odehrál řadu výborných zápasů a věřím že se stane hráčem základní sestavy. Z tohoto pohledu jsem rád, že je v týmu konkurence, která by měla sloužit jako hnací motor jednotlivých hráčů.

Když jde o doplnění mužstva, jakým způsobem to funguje a mělo by to fungovat?

V současné době to funguje na základě kontaktů, které máme s některými kluby a agenty. V tomto směru je dobré vědět, kam FK Dukla patří. Mám na mysli to, že v Praze bude pro kvalitní a top hráče všech kategorií Slavia, nebo Sparta, v celé republice se k nim přidá ještě Viktoria Plzeň. To jsou tři top kluby, které v tomto směru určují muziku. Tyto tři kluby mají neomezené možnosti ve skautingu i v nákupu posil v ČR, nebo ze zahraničí. Kupují talentované hráče z celého světa za desítky milionů. To naše cesta není, ale vidím právě zde prostor a naší šanci, jak využít značky FK Dukla Praha. Když to vezmu od základu, tak prioritou pro náš klub je vychovat naše mladé hráče a ty následně posouvat v jejich výkonnosti. Děláme pro to maximum. Další úroveň v tomto směru je případ, kdy z našich mládežnických zdrojů nejsme schopni na určitá místa doplnit kvalitou pro II-ligu, resp. I.ligu. Z tohoto pohledu se na to koukám už jako bývalý hráč, nebo agent, kdy je velká šance v tomto směru konkurovat klubům jako je Liberec, Jablonec, Mladá Boleslav, Teplice, Budějovice. Proč by měli kvalitní hráči, se kterými jejich mateřský klub Sparta nebo Slavia nepočítá, odcházet na hostování, nebo přestup tolik kilometrů za Prahu, když můžou zachovat svůj režim tréninkového procesu a potřeby rodin? Jejich osobní život to nenaruší. V Praze budou na očích svým trenérům a i skautům. Proč by měl například odcházet dle mého názoru, jeden z největších fotbalových talentů Viktorie Plzeň devatenáctiletý Pavel Šulc do Opavy? A jsou jiné příklady. Osobně v tom nevidím žádnou logiku. Tyto věci bych rád v budoucnu nastavil. Mateřské kluby těchto kvalitních hráčů, kteří nenajdou uplatnění však od našeho klubu musí cítit jistotu, že zde právě tito hráči budou mít možnost kvalitního fotbalového růstu a jejich zlepšování. Musí zde být vzájemná důvěra. Když to přeženu, přál bych si, aby po těchto top klubech byl první volbou a přáním hráčů další klub v pořadí, a tím byl náš klub FK Dukla Praha. Jak jsem již zmínil v předešlých odpovědích, děláme ve všech směrech maximum pro to, aby značka FK Dukla Praha,a.s. měla lesk a kvalitu o které se mluví a v budoucnu bude mluvit ještě více.

Z druhé ligy vždy postupují mužstva, která mají zkušené hráče s věkovým průměrem přes 26/27 let. Jak se koukáte v této souvislosti na mladý tým Dukly?

Jak se na to koukám? Je to jednoduché, jdeme trošku tak proti proudu a až výsledky ukážou, jestli postoupit s nejmladším kádrem ve druhé lize je možné. Nutno zmínit, že naším nejstarším hráčem je Filip Rada, brankářská ikona, výborný člověk a hlavně srdcař, kterému je 35 let a za ním jsou další dva nejstarší hráči Lukáš Holík a Vojta Hadaščok, kterým bude tento rok 28 let. Pak už následují ročníky 94 a 95 a jde to stále níž až k 19 letému Štěpánu Krunertovi. V této souvislosti bych chtěl připomenout tříletou cestu Budějovic do první ligy, kde celou dobu tvořili mužstvo, které bude po postupu do první ligy schopno bez doplnění okamžitě konkurovat mužstvům v této soutěži. Vše tomu i nasvědčovalo. Vzpomeňte si s jakým náskokem postoupili do I.ligy. Po několika odehraných kolech v I.lize museli ale prakticky vyměnit polovinu základní sestavy, aby neměli potíže se záchranou. Vyměnili brankaře, dva obránce, záložníka a celý útok. Tím chci říct, že někdy se něco dlouhodobě tvoří a je tolik vlivů (zranění, propad výkonnosti, ekonomické odchody hráčů, špatně zvolená a načasovaná příprava atd.), které mohou ovlivnit výsledky mužstva, že musíte improvizovat a rychle a kvalitně reagovat. Budějovice měli trošku štěstí v tom, že vyhrál patriotismus v rozhodování hráčů (Jaroslav Drobný 40 let a Tomáš Sivok 36 let), kteří mají vztah ke klubu, který jim nastartoval kariéru, a k nim přišli další, kteří uchopili svoji šanci za pačesy (Benjamin Čolič, Patrik Brandner, Ivan Schranz a jiní).

Jak jste spokojen s výkony B týmu v ČFL?

Abych pravdu řekl, do klubu jsem přišel už v době, kdy bylo rozhodnuto, že B tým Dukly bude hrát třetí nejvyšší soutěž. Měl jsem z toho trošku obavy. Třetí liga je kvalitní soutěž a vzhledem k tomu, že U19 Dukly spadla z Extraligy a juniorka také nepředváděla nadprůměrné výkony, mohly být moje obavy oprávněné. Dnes si dovolím tvrdit, že zařadit B tým do ČFL, byl dobrý krok. Musím k tomu ale zmínit současnou kvalitní trenérskou práci Jana Podoláka a Pavla Mejdra, společně s celým realizačním týmem. Dokázali mladé hráče – odchovance nadchnout pro dospělou kopanou a tento tým přesně plní funkci, kterou od něho očekávám. Slouží k plynulému přechodu mladých hráčů do seniorské kopané. Nemalou zásluhu na tom má již zmíněný tréninkový proces, kdy se prolévají hráči z dorostu do B týmu a z B týmu do A týmu. To vše je v koordinaci trenérů Skuhravého, Poláka, Podoláka, Mejdra a Kulvajta s Majerem. Zápasy B týmu jsem viděl z 90% a můžu říci, že jednotliví hráči dělají pokroky a jsem sám zvědavý, kde budou jejich limity. Všichni mají velkou šanci se dostat do A mužstva, záleží pouze na nich samotných. Důležité pro mě je, že vidím, že tato generace mladých hráčů tvrdě pracuje. Klub jim naopak dává možnost se po všech stránkách zlepšovat, pracovat na svých slabých stránkách ať už při tréninku s A mužstvem, nebo skupinovém tréninku. Pro jarní část soutěže potřebujeme s B týmem rychle vyplout ze spodní poloviny tabulky a budu spokojen. U jednotlivých hráčů hlídáme minutáže, aby bylo zápasové vytížení přibližně stejné. Jejich výkony podléhají také podrobnému hodnocení každý týden. Mám v plánu získat pro tento tým vhodného jednoho nebo dva zkušené hráče, kteří budou s tímto mladým týmem v tréninkovém procesu, aby pro mladší ročníky byl přechod ještě rychlejší v tom, že se od těchto zkušených hráčů budou učit profesionalismu jak na hřišti i přístupem mimo hřiště. Pro mladé dorostence by to měl být velký přínos. Pracujeme na tomto dalším posunu, který bude nejen pro B tým, ale následně pro celý klub. Tyto cílené kroky se nám musí vrátit v tom, že mladí hráči budou dříve přizpůsobeni na dospělý profesionální fotbal.

Jak to vidíte s postupem do I.ligy? Co případné posílení?

Na našich cílech se nic nemění. Stabilizovali jsme klub, dnes si myslím, že rozpočet odpovídá realitě. Podařilo se nám ho snížit o polovinu. Myslím si, že jsme našli ekonomické dno, od kterého se můžeme odpíchnout. Stojíme dle mého názoru na pevných nohách a nyní se musíme vyvarovat chyb. Současný kádr A týmu je zdravý a hladový po úspěchu. K úplné spokojenosti musíme vědět, na čem jsme u hráčů Daniela Tetoura a Lukáše Holíka a jsme připraveni na vše. Podle toho se bude odvíjet i případné doplnění mužstva. Proto chceme mít jasno do začátku přestupního termínu, který začíná 26.ledna a je necelý měsíc na to, aby do Dukly přišla případně adekvátní posila. Víme, kde nás tlačí bota. Jinak ztrácíme 4 body na první Pardubice a špička tabulky je vyrovnaná. Pro mě osobně je největším kandidátem na postup Zbrojovka Brno a následuje celek Jihlavy. Myslím si, že s těmito týmy se můžeme poprat o postup. Jaro bude ještě dlouhé a budou rozhodovat maličkosti. Věřím, že se nám vydaří start jarní sezony, kdy nás čeká Žižkov venku a doma Jihlava.

Neděsí Vás počet obdržených branek? Jsme ze špičky v tomto směru nejhorším mužstvem.

Ano, počet obdržených branek není zrovna lichotivý. Zabýváme se tím a není nám to lhostejné. Vysvětlení jsme chtěli znát hlavně od trenéra Skuhravého, který to vnímá stejně a tuto skutečnost v žádném případě nepodceňuje. V této souvislosti jsme dostali ujištění, že se mužstvo bude věnovat během zimní přípravy z převážné části defenzivní činností celého mužstva a do soutěže přijde v tomto směru připravené.

Co přejete klubu FK Dukla Praha, a.s. do roku 2020?

Přeji klubu a hlavně fanouškům, ať mají z výkonů všech mužstev od přípravky až po A tým opět radost. Aby je výsledky v co největší míře potěšily. Jsem si vědom, že mužstvo nemůže vyhrávat každý týden, přicházejí i prohry a nečekané ztráty bodů, je to sport. Důležité však je, aby hráči, trenéři a všichni lidé okolo si byli jisti, že pro vítězství udělali maximum. To ocení i každý fanoušek.

Pavel Vandas

Jedná se o fotografie s fanoušky, od kterých se nám podařilo získat souhlas s umístěním na klubový web. V této souvislosti se ještě obracíme na fanoušky, kteří se nachází na již zveřejněných fotografiích. V případě, že nesouhlasíte s umístěním Vaší fotografie, kontaktujte prosím vedeni klubu na fotbal@fkdukla.cz.

 

Fotogalerie


Partneři klubu

×
Dnes v 10:15
FK Dukla Praha B
Sokol Hostouň