Prohlášení k současnému vývoji (ne)dohrávky soutěže

23. 7. 2020 | Klub

Prohlášení k současnému vývoji (ne)dohrávky soutěže

Dukla Praha od samého počátku koronavirové krize byla zastáncem dohrání soutěží, preferovala rozuzlení na zeleném trávníku, nikoli u zeleného stolu, jak se stalo. Velmi jsem váhal, zda pro návrh dohrát soutěž bez baráže minulý pátek hlasovat, zvláště když část vedení klubu byla skálopevně přesvědčena, že se soutěž nedohraje ani v omezeném formátu, tj. bez baráže. Ale byl to pokus o dohrání alespoň nadstavby, kdy by I. liga měla hlavu (mistra) i patu (sestupujícího).

Důvodem byla skutečnost, že termínová listina, pokud bychom začátek nového ročníku neposunuli, dohrání baráže vylučovala. Jednalo se o návrh, který představoval nejméně špatné řešení ze všech špatných. Byl jsem si také dobře vědom skutečnosti, že v případě hlasování PRO ztrácí Dukla jakékoli nároky na odškodnění a vylučuje z naší strany podání žaloby na LFA pro zmaření investice a kompenzaci ušlých příjmů (do získání barážové pozice byly investovány nemalé prostředky a jiných jsme se v zájmu postupu zřekli či jsme o ně v důsledku nedohrání soutěže přišli).

V této chvíli je podle oficiální zprávy LFA dohrání letošního ročníku odloženo. Zřejmě navždy... My jako klub si můžeme s klidným a čistým svědomí říci, že jsme se do I. ligy nevrátili administrativní cestou - když už nám byl boj o návrat znemožněn okolnostmi.

Daleko důležitější je však vyvození závěrů ze současné situace a varianty pro nadcházející ročník. Bude zajímavé sledovat další vývoj. Za měsíc (a to je velmi dlouhá doba), až bude začínat nejvyšší soutěž, už budou nejspíš všichni zdrávi a v pořádku. Ze srdce bych jim to přál. Zamysleme se však nad příštím ročníkem. Ponecháte-li možnost soutěž nedohrát, buďte si jisti, že dohrána nebude. Pouze tehdy, když by tato možnost byla předem vyloučena, by se liga dohrála. Ale to by všem účastníkům muselo být jasné předem. Řešení se nabízí různá (izolace nakažených jedinců, zbývající kádr hraje dále, kontumace výsledků u mužstev, která jsou neopatrná a jejichž hráči se chovají neodpovědně – viz současné problémy pražských mládežnických týmů apod.).

Uvidíme, co přinese budoucnost a zda nebudeme mít postupně několik nedohraných ročníků. Fotbal by se tím jenom zesměšnil a za vedení našeho klubu si můžu pouze přát, aby se letošní ročník už neopakoval.

Ing. Bohumil Paukner

předseda představenstva FK Dukla Praha

 

Fotogalerie


Partneři klubu