FANSHOP

Vyjádření k výpadku osvětlení během zápasu s Jabloncem

27. 2. 2018 | Redakce

Vyjádření k výpadku osvětlení během zápasu s Jabloncem

Klub FK Dukla Praha by se tímto rád vyjádřil k výpadku osvětlení, který zkomplikoval páteční zápas s Jabloncem.

V pátek 23. února půl hodiny před výkopem zápasu Dukly s Jabloncem začaly dva ze čtyř rohových světelných stožárů vykazovat známky poruchy, došlo i na zhasnutí obou stožárů. Neprodleně jsme začali pracovat na jejich opětovném uvedení do chodu, což se podařilo, zápas bohužel i tak začal s mírným zpožděním. Po patnácti minutách hry světla na dvou stožárech opět vypadla. V tuto chvíli se zástupci obou klubů museli dohodnout s rozhodčími a delegáty, jak pokračovat.

Protože jsme nedokázali ihned určit příčinu a rozsah závady, nevěděli jsme, jestli budeme schopni světla znovu zprovoznit. Protože vypadla i elektronika v technickém zázemí, nemohli jsme ani zpravit fanoušky o tom, co se bude dít, protože nefungoval zesilovač zvuku ani obrazovka nad hřištěm. Možností bylo ukončení zápasu a jeho odehrání v náhradním termínu, nebo pokus o opětovné rozsvícení a pokračování v zápase, který by se ale ani tak nemusel dohrát, pokud by stožáry opět přestaly svítit. Na výslovné přání delegáta utkání jsme se rozhodli v zápase pokračovat. Světla se naštěstí podařilo spustit, do konce zápasu se hrálo bez problémů.

V minulém týdnu byly provedeny na stadionu dvě funkční zkoušky osvětlení, které proběhly bez jakéhokoliv problému. Armáda České republiky, která nám stadion pronajímá, v tomto týdnu zjistila, že během pátečního utkání došlo k prosáknutí ochranného pouzdra kabelu u čtvrtého sloupu elektrického osvětlení. Vinou námrazy a následného rozehřátí se dostala voda do kabeláže, což způsobilo zkrat u dvou propojených sloupů umístěných před hlavní tribunou. Nejednalo se tak o problém v přívodu elektrické energie do sloupů, který by mohlo vyřešit napájení z připraveného záložního agregátu. Dle technika došlo při druhém zkratu a zároveň díky velkému zahřátí k vysušení těchto přívodních kabelů, proto se již poté utkání dohrálo bez dalšího výpadku. Zároveň bychom Vás tímto chtěli informovat, že Ministerstvo obrany jakožto vlastník stadionu Juliska již zahájilo přesnou lokalizaci místa závady speciálním měřením, kdy následně budou na místě provedeny hloubkové výkopové práce. Dojde k opravě této závady.

Všem fanouškům, kterým závada na osvětlení znepříjemnila páteční zápas, se za klub FK Dukla Praha hluboce omlouváme. 

 

Fotogalerie


Partneři klubu