Valná hromada FK DUKLA Praha a. s.

23. 6. 2015 | Redakce

Valná hromada FK DUKLA Praha a. s.

Dne 22. června 2015 proběhla řádná valná hromada akciové společnosti FK DUKLA Praha a. s. Nejdůležitějším bodem bylo navýšení základního kapitálu společnosti a změny v představenstvu na pozici předsedy a členů.

Kromě standardních bodů při jednání valné hromady, bylo na programu schválení navýšení základního kapitálu klubu a schválení změn v představenstvu společnosti. 

„Důvodem navýšení kapitálu je zlepšení ekonomické situace klubu,“ uvedl generální ředitel FK DUKLA Praha a. s., Ing. Michal Šrámek.

Představenstvo si zvolilo svého nového předsedu, kterým se stal Ing. Bohumil Paukner. Michal Prokeš, který tuto pozici zastával, zůstává dále členem představenstva. „Pro tuto změnu jsme se rozhodli z důvodu většího časového vytížení pana Prokeše vzhledem k jeho nové funkci na FAČR,“ zdůvodnil Ing. Šrámek. 

Z představenstva odcházejí jeho dva členové Svatava Albrechtová a Radek Chrastil. Akcionáři i vedení klubu jim tímto děkují za jejich práci pro Duklu a přejí mnoho štěstí v jejich dalším profesním a osobním životě. Dozorčí rada zvolila novými členy představenstva Güntera Bittengela, sportovního ředitele FK DUKLA Praha a. s. a Ing. Jana Dvořáka, specialistu financí ve společnosti CARBOUNION BOHEMIA.


 

Fotogalerie


Partneři klubu