FANSHOP

Projekt S chutí na Duklu pokračoval v ZŠ Londýnská

19. 5. 2015 | Redakce

Projekt S chutí na Duklu pokračoval v ZŠ Londýnská

K další náborové akci jsme zamířili do Základní školy Londýnská. Náborová akce na této škole probíhala ve dvou termínech, a to nejprve 29. 4. 2015 a následně 15. 5. 2015. V prvním termínu se akce zúčastnilo 33 žákyň z 1. až 3. tříd a ve druhém termínu 26 žákyň ze 4. a 5. tříd. Potěšitelné bylo zjištění, že během čtrnácti dní od první akce se nám ozvali rodiče několika žákyň z první akce, které se pak dostavily na naše tréninky.

Obě akce probíhaly v tělocvičně školy, přičemž žákyně si během akce vyzkoušely klasický fotbalový trénink odpovídající jejich věku i dovednostem. Trénink na první akci probíhal pod odborným dohledem trenéra našich dívčích přípravek Jakuba Kowolowského a druhý pak pod odhledem jedné z našich nejzkušenějších trenérek Marie Sůrové, která vede tým starších žákyň.

V první části tréninku absolvovaly dívky klasickou rozcvičku. Po ní následovaly pohybové hry, které žákyně natolik zaujaly, že se musely dokonce opakovat. Posléze se přešlo k nácviku základních fotbalových dovedností jako je slalom, přihrávky, pohybové dovednosti a samozřejmě střelba na branku.

Ve druhé části tréninku se pak dívky rozdělily do několika týmů a zahrály si fotbálek. Jednotlivé zápasy byly velmi zajímavé, zejména když se řada dívek pokoušela uplatnit právě nabyté dovednosti. Po zápasech byly vyhlášeny výsledky, přičemž dívky krom diplomů obdržely i malou sladkost.

Kontakt:
Pokud má jakýkoliv rodič zájem, aby jeho dcera vyzkoušela, i třeba nezávazně, fotbalový trénink a případně se pak zapojila do naší činnosti, tak nechť kontaktuje jednu z níže uvedených osob:
- dívky předškolního věku sl. Marii Sůrovou, trenérka fotbalové školičky ((M: 732 649 888, E: surova@fkduklazeny.cz)
- dívky od 6 do 10 let sl. Lenku Toťovou, hlavní vedoucí přípravek (M: 721 295 293, E: totova@fkduklazeny.cz)
- dívky od 11 do 15 let sl. Marii Sůrovou, hlavní trenérku žákyň (M: 732 649 888, E: surova@fkduklazeny.cz)
- ostatní pak Mgr. Tomáše Kupku, sekretáře mládeže žen (M: 608 512 956, E: kupka@fkduklazeny.cz)
 

Fotogalerie


Partneři klubu