Valná hromada Fotbalového klubu DUKLA Praha, spolek

1. 6. 2015 | Redakce

Valná hromada Fotbalového klubu DUKLA Praha, spolek

Valná hromada FK DUKLA Praha, občanské sdružení se konala ve čtvrtek 28. května 2015 od 17 hodin v prostorách VIP - východní tribuna.Usnesení Valné hromady – bere na vědomí:
  • Zprávu o činnosti občanského sdružení za rok 2014
  • Zprávu o sportovní činnosti mládeže a dospělých
  • Zpráva o majetkových poměrech/změnách u akciové společnosti
Valná hromada schvaluje:
  • Zprávu o hospodaření za rok 2014
  • Zprávu o činnosti mládeže za sezonu 2013-2014 a 2014- 2015
  • Schvaluje nový název Fotbalový klub DUKLA Praha, spolek nové znění Stanov spolku ze dne 28. 5. 2015
Nové Stanovy spolku budou zaslány písemně na Městský soud v Praze, od 1. 1. 2014 je Fotbalový klub DUKLA Praha IČO 67984142 veden ve spolkovém rejstříku Městského Soudu v Praze, spisová značka L 8974.

Vedení klubu: Blažek Jiří – předseda spolku
Ing. Mück Miroslav – 1. místopředseda spolku
Hubáček Tomáš – 2. místopředseda spolku
Bittengel Günter – předseda revizní komise
Ing. Uldrich Jiří, Carvan Miloslav – členové revizní komise
V Praze, dne 1. 6. 2015 Jiří Blažek
předseda spolku

 

Fotogalerie


Partneři klubu