clanek-1
  • Klub

  • 29.08.2022

Vyjádření předsedy představenstva k podezření z ovlivňování zápasů v roce 2018

Vyjádření předsedy představenstva ke zprávám v tisku ohledně podezření o pokus ovlivnit 3 zápasy Dukly Praha v roce 2018.

Dukle Praha šlo vždy o zachování zásad fair play v československém i českém fotbale. V této tradici a v zájmu tohoto principu byla v nedávné minulosti ochotna a schopna se otevřeně postavit i lidem, jejichž praktiky jsou dnes předmětem vyšetřování policie ČR. Mám konkrétně na mysli hlasování aklamací o tehdejším místopředsedovi FAČR Romanu Berbrovi, kdy pouze tři kluby (Slavia Praha, Dukla Praha a Teplice) našly odvahu veřejně hlasovat proti jeho zvolení a riskovaly tak, že upadnou v nemilost mocného místopředsedy a vystaví se případným postihům a odvetným opatřením.

Pokud se snad kdokoli z Dukly této naší zásadě zpronevěřil a jednal za mými zády, za zády majitele klubu, bez našeho vědomí a proti naší vůli dělat fotbal s čistýma rukama, Dukla nebude váhat se žalobou na takovou osobu a bude žádat finanční odškodnění za poškozování dobrého jména. Taková vina by musela být ale nejdříve nezvratně prokázána. Pokud se tak nestane, bude Dukla stejným způsobem postupovat i proti jakékoli právnické osobě, která dobré jméno Dukly poškodila.

Ing. Bohumil Paukner

předseda představenstva

FK DUKLA Praha a. s.