clanek-1
  • Klub

  • 22.12.2021

Vánoční a novoroční přání

Vážení příznivci Dukly Praha a všichni, kdo v ní a pro ni jakkoli pracujete!

Nadchází vánoční čas, blíží se konec roku a já bych Vám všem chtěl jménem svým i vedení fotbalového klubu Dukla Praha popřát radostné vánoční svátky. Abyste je prožili ve zdraví s Vašimi blízkými a zapomněli na chvíli na náš oblíbený sport, protože nám v končícím roce příliš radosti neudělal.

Nemám tím na mysli jenom výsledky našeho A mužstva, ale také to, co přináší každodenně sdělovací prostředky a co pro český fotbal není nijak povzbudivé. Nejde jen o to, že si jeden člověk mohl zprivatizovat celý český fotbal. Daleko smutnější je, že při tom nenarazil na žádný odpor, právě naopak, že našel pro své jednání velké porozumění u řady lidí, kteří „přistoupili na pravidla hry“. Ale fotbal je jen zrcadlem morálky a společenských poměrů. Bylo tomu tak před rokem 1989 a je tomu tak i dnes. Dukla Praha může s uspokojením konstatovat, že patří mezi ty kluby, které se k pochybným praktikám neuchylovaly a mají čistý štít. Nedělali jsme to včera (vzpomínáte si někteří na tzv. „černé fondy“?), neděláme to ani dnes. Doufám, že tato tradice bude pokračovat i v době, kdy v Dukle budou pracovat naši nástupci.

Chci touto cestou popřát všem fanouškům, aby vytrvali a zachovali Dukle přízeň, i když se nedaří, což už mnohokrát osvědčili. Pracovníkům Dukly přeji uspokojení z toho, co pro klub dělají a radost z výsledků jejich práce a všem nám přeji, aby příští rok byl lepší, než ten, který za pár dnů skončí. Závěrem chci říci, že hráči, trenéři, funkcionáři přicházejí a odcházejí, ale Dukla Praha trvá. A to je to nejpodstatnější!

Hodně štěstí a zdraví do nového roku 2022 Vám všem!

Ing. Bohumil Paukner
Předseda představenstva