clanek-1
  • Stará garda

  • 08.01.2021

Odešel velký Duklák a skvělý člověk, herec Ivo Niederle

S velkým smutkem přijala dnes Dukla Praha zprávu o úmrtí herce a svého bývalého funkcionáře Ivo Niederleho. Odešel ve věku 91 let, která završil před necelými dvěma týdny, 26. prosince minulého roku. V Dukle Praha pracoval aktivně po několik desítek let, nejdříve v odborných komisích a později také ve výboru fotbalového klubu a udělal pro něj velmi mnoho a vždy zcela nezištně.

Byl pojítkem Dukly s kulturním světem, organizoval pro její hráče a pracovníky řadu úspěšných kulturních a sportovních akcí, besed a návštěv divadel. Podílel se jako známá osobnost nejen na společenském životě klubu, ale také na získávání hráčů pro Duklu a díky svým mimořádným jazykovým dispozicím jej klub využíval v roli vedoucího mládežnických mužstev na zahraničních turnajích a často rovněž doprovázel po Praze vedoucí činovníky špičkových evropských klubů, s nimiž Dukla hrávala v pohárových soutěžích.

Hovoříme-li o jeho práci pro náš klub, nesmíme zapomínat i na vzácně lidský rozměr jeho osobnosti - dobrosrdečnost, velkorysost, slušnost a smysl pro humor. S mnoha našimi legendárními fotbalisty zažil řadu veselých historek a pojilo ho s nimi velké přátelství. Byl nejen jejich fanouškem, ale také osobním přítelem a skvělým funkcionářem, který pro ně mnohé udělal. Odešel v něm člověk, kterého už v Dukle Praha nikdo nedokázal nahradit. Děkujeme mu za vše, co pro náš klub vykonal a sdílíme v těchto chvílích zármutek jeho rodiny. Čest jeho památce. 

Ing. Bohumil Paukner
Předseda představenstva