clanek-1
  • Fanoušci

  • 12.10.2020

Dukla klub se stal oficiálním patronem mládeže fotbalové Dukly

Privátní fanouškovský projekt „Dukláci Dukle, Dukláky duklákům“ splnil své krátkodobé poslání. Mincí „1 Duklák“ v roce 2018 důstojně připomenul 70. výročí klubu, pomohl znovuoživit fandukláckou komunitu a do vztahu s mládeží FK Dukla Praha zapojil Dukla klub, z.s. Podvakrát fanoušci a fanynky finančně na mládež i přispěli, a to celkovou částkou 71.000 Kč. V roce 2019, cestou FK Dukla z.s., na nákup bezpečnějších branek na tzv. Katovnu Julisky, kde fotbálčata nejvíc trénují, a 6. října 2020, prostřednictvím spolku Rodina Dukla ži(v)je, do sociálního programu pro fotbalovou omladinu Dukly. Za to vše patří všem zúčastněným velký dík.

Nadešel čas a vznikla i možnost, aby se Dukla klub z.s. stal oficiálním patronem mládeže fotbalové Dukly. V září 2020 se proto přihlásil za přidruženého člena nedávno vzniklého spolku trenérů mládeže Rodina Dukla ži(v)je, z.s., který sdružuje patrony mládežnických mužstev, a působí v kooperaci s Fotbalovým klubem Dukla Praha, z.s. Zaštiťujícími osobami této kooperace jsou Günter Bittengel, manažer mládeže a mj. i čestný předseda Dukla fanklubu, a Petr Fišar, vedoucí trenér mládeže.

Kdo má zájem, může - zcela o své vůli a možnostech - finančně podporovat mládež FK Dukla Praha dál. Finanční dary na mládež bude opět jen dočasně střádat Dukla klub a po skončení fotbalové sezóny vždy peníze převede spolku Rodina Dukla ži(v)je, buď do sociálního programu nebo na domluvený účel. Veškeré související náklady s finanční a majetkovou podporou mládeže přitom půjdou k tíži vlastního rozpočtu Dukla klubu. Donátorství mládeže není nadále podmíněno žádným členstvím v žádných fanklubech, a přátelský finanční dar lze poslat i bez jakýchkoli osobních i kontaktních údajů dárce.

Dobrovolné finanční dary fanoušků a fanynek na mládež Dukly je možno zasílat stále na účet 43-8404560297/0100 Dukla klubu, variabilním symbolem zůstává „4444“, anebo datum narození (ddmmrr). Příjem každého finančního daru se potvrzuje a až do vyčerpání zásob mincí DUKLÁK budou prvosezónní donátoři mládeže dál dostávat děkovný „jednoduklák“ a vícesezónní donátoři „dvouduklák“. 

A tak, jako po sezóně 2018/19 se mohlo 86 finančních donátorů těšit exkluzivní pamětní Jubilejní ročenkou DUKLÁK, za sezónu 2019/20 jich 79 obdrží poděkováním číslovanou autorskou litografii Martina Boudy, s krajinným motivem hlavní tribuny Julisky, počítá Dukla klub podporovatele mládeže FKD překvapit nějakým suvenýrem i po sezónách dalších, zadaří-li se inovovanému 4D. Značku „4D“ ponecháváme jako symbol fanouškovské finanční či majetkové podpory mládeže FK Dukla Praha; nabízí pokračování, nyní už jako patroni a partneři fotbalové mládeže Dukly a jejích trenérů.

Aktuální informace, včetně seznamu donátorů mládeže jsou na zatímním webu Dukla klubu.

Děkujeme za přízeň. Váš, vlastně náš, Dukla klub.