clanek-1
  • Fanoušci

  • 27.05.2019

Pozvánka na valnou hromadu DUKLA KLUBU

Vážené členky a vážení členové DUKLA KLUBU,

jak jsme Vám již několikrát avizovali, podle čl. VIII odst. 1 a 5 a čl. IX odst. 3 písm. a) Stanov spolku svolal výbor na svém zasedání dne 18. 5. 2019 valnou hromadu spolku DUKLA KLUB (a současně případnou náhradní valnou hromadu). Uskuteční se v sobotu 8. 6. 2019 od 12.00 hodin (náhradní od 12.15) v pohostinných prostorách východní tribuny stadionu Juliska. Toto setkání bude současně posezónní sešlostí donátorů mládeže FK DUKLA Praha v projektu "4D - Dukláci Dukle, Dukláky duklákům". Jak již bylo avizováno (a potvrzeno osobně i před utkáním se Slováckem), účast přislíbili i zástupci klubu a jeho vedení - právě zde bude ideální prostor na diskusi o tom, kam a proč se Dukla dostala, kam a jak se dostat chce, kdo a jak jí v tom může být nápomocný atd.

Navržený program VH:

Informace výboru spolku

Rozpočet na rok 2019

Diskuse o dalším směřování spolku, vč. případných změn stanov spolku

Beseda se zástupci klubu

Různé

Těšíme se na Vás!

JUDr. Bc. Peter Brezina, Ph.D., předseda spolku