clanek-1
  • Klub

  • 06.12.2018

Dukla uspořádala sraz jubilantů

Armádní sportovní centrum Dukla uspořádalo v úterý 4. prosince slavnostní odpoledne pro bývalé armádní sportovce, trenéry a funkcionáře, kteří v letošním roce dovršili životní jubilea (60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 a 95 let).

Moderátorem této společenské akce byl tradičně bývalý atlet PaedDr. Štěpán Škorpil, slavnostního odpoledne se zúčastnilo celkem 95 jubilantů, mezi nimi i 7 olympijských vítězů. Nejstarším jubilantem byl sportovní střelec František Maxa (95 let), který startoval na OH 1952 a na OH 1956.

Přítomné pozdravil a poděkoval jim za úspěšnou reprezentaci armádního vrcholového sportu ředitel ASC Dukla, plukovník Ing. Jaroslav Priščák, Ph.D. V předávání cen se s ním mimo jiné střídala náměstkyně ministra obrany ČR Pavla Burešová, Zdeněk Ertl, předseda Sdružení sportovních svazů, a profesor MUDr. Jan Pirk, DrSc, který sám převzal ocenění i jako sportovec.

Z bývalých fotbalistů se této akce zúčastnil Ján Geleta (75 let), a Vladimír Kocourek (70 let). Ze zdravotních důvodů se akce určené pro jubilanty nemohli zúčastnit Jiří Svoboda (70 let) a bývalý pilot ČSLA Jaroslav Materna (90 let). Z pracovních důvodů se nezúčastnili bývalí fotbalisté Petr Rada (60 let) a František Štambacher (65 let). Na závěr tohoto přátelského setkání popřál ředitel ASC Dukla všem přítomným hodně zdraví a optimismu do dalších let.

Foto zleva: Ladislav Beneš (házenkář), Jiří Kynos (atlet), Bohumil Čížek (bývalý správce stadionu Juliska), Ján Geleta (fotbalista), Jan Kůrka (sportovní střelec, držitel zlata z OH 1968).