clanek-1
  • Klub

  • 31.12.2017

Výkonný ředitel klubu přeje do nového roku

Vážení fanoušci, vážení příznivci Dukly!

Rok 2017 nás pomalu opouští. Ještě se naposled ohlédne a dnešní půlnocí za sebou obrátí poslední list kalendáře. Lidé mají tendenci v tento den vzpomínat a bilancovat, ohlížet se za tím dobrým, ale i za tím méně příjemným, co jim uplynulý rok přinesl. Stejné pocity prožívám i já.

Dukla se v roce 2017 snažila držet cesty, kterou si kdysi vytyčila. Není to cesta jednoduchá a musíme na ní zdolávat mnohé překážky, které nám přináší. Věříme ale, že celková sportovní koncepce vyplývající z úzkého propojení A týmu a mládeže je cestou správnou. Přesvědčuje nás o tom výborná kooperace trenérů A týmu Jaroslava Hynka a Pavla Drska se zástupci mládeže, jmenujme například její vedoucí osobnost Petra Fišara. Pevně věříme, že díky spolupráci na tak vysoké úrovni budeme časem vychovávat více a více vlastních kvalitních fotbalistů.

Velké poděkování patří Petru Pauknerovi. Za roky, co Duklu vlastní, dlouhodobě projevuje pevné nervy. Fotbal ho někdy zkouší i z nečekaných úhlů, jako správný admirál se však vždy stará o blaho své flotily. Hlavně díky němu fungujeme v naprosté finanční stabilitě.

V poslední den roku je na místě poděkovat všem, kteří mají zásluhu na tom, že naše dukelské loďstvo pluje rozbouřeným mořem dál. Děkujeme hráčům za sportovní nasazení, trenérům za svědomité vedení, kolegům, že Dukle často obětují víc, než k čemu je zavazuje běžná pracovní doba, sponzorům a partnerům za podporu, bez které bychom se neobešli, a fanouškům za důvěru a motivaci, projevovanou s nadšením a trpělivostí.

Všem příznivcům klubu přejeme, aby hleděli k nadcházejícímu roku s nadějí. Aby jim bylo dopřáno pevné zdraví, milující rodina, radostné okamžiky s blízkými, úspěchy v osobním i profesním životě a vrchovatá míra všeho, co je jim v životě drahé. Budoucnost předpovídat neumím, jsem si ale jistý, že společně budeme mít rok 2018 naplněný fotbalem. Krásnou hrou, kterou všichni milujeme.

Šťastný nový rok 2018!

Za FK Dukla Praha

Ing. Michal Šrámek
Výkonný ředitel klubu