clanek-1
  • Klub

  • 28.08.2017

Odešel Rudolf Kocek, spolutvůrce nejslavnější éry v historii fotbalové Dukly

V neděli 27. 8. 2017 náhle opustil naši fotbalovou rodinu pan Rudolf Kocek, spolutvůrce nejslavnější éry fotbalové Dukly Praha. Pracoval pro ni od roku 1953 a funkci předsedy fotbalového oddílu vykonával s dvouletou přestávkou od roku 1959 do roku 1983, tedy v době jejích největších triumfů. Vtiskl práci Dukly koncepčnost, vysokou náročnost a v mnohdy nelehkých podmínkách prosazoval nové, moderní metody a podmínky fotbalové přípravy. Jeho charakter, odbornost a poctivost oceňovali všichni, kdo ve fotbalovém hnutí po dlouhá desetiletí pracovali. Těšil se autoritě i úctě hráčů i funkcionářů. Uměl být nekompromisní i chápavý, přísný, ale spravedlivý, přičemž vždy měl na zřeteli fair play a prospěch nejen Dukly Praha, ale celého československého fotbalu.

Proto byl také v roce 1983 postaven do jeho čela jako předseda Československého fotbalového svazu a tuto funkci vykonával až do roku 1990. Pro tuto funkci ho předurčovaly nejen jeho osobní vlastnosti a bohaté zkušenosti, předchozí činnost ve fotbalových orgánech (člen předsednictva Československého fotbalového svazu v letech 1957 – 1968, předseda komise mládeže, předseda kontrolní a revizní komise a v letech 1976 – 1983 předseda Českého fotbalového svazu), ale také dokonalá znalost fotbalových norem, pravidly počínaje a příslušnými řády konče. Za svou práci v tělovýchově a sportu obdržel několik vyznamenání, naposledy v roce 2008 byl vyznamenán oceněním pro osobnosti, které přispěly k rozvoji českého fotbalu - Cenou dr. Václava Jíry.

S Rudolfem Kockem odchází nejen kus velké historie fotbalové Dukly, ale také zásadový a vysoce erudovaný fotbalový funkcionář, jehož formát daleko přesáhl význam našeho klubu.

Děkujeme za vše a nikdy nezapomeneme. Čest jeho památce!

Jménem celé fotbalové Dukly, jejího vedení, trenérů, hráčů i pracovníků

Ing. Bohumil Paukner
Předseda představenstva