clanek-1
  • Klub

  • 17.03.2016

Valná hromada FK DUKLA Praha a. s.

Dne 15. března 2016 proběhla řádná valná hromada akciové společnosti FK DUKLA Praha. Nejdůležitějšími body byly navýšení základního kapitálu společnosti a změny v dozorčí radě.

Jak už předeslal majoritní vlastník klubu pan Ing. Petr Paukner na tiskové konferenci před začátkem jarní části sezony, došlo na valné hromadě k navýšení základního kapitálu klubu. 

Valná hromada dále odvolala předsedu dozorčí rady pana Ing. Pavla Pavlátku, finančního ředitele společnosti Carbounion a zvolila jejího nového člena pana Ing. Petera Krále.

„Důvodem odvolání pana Ing. Pavla Pavlátky je jeho časové vytížení, které mu znemožňuje funkci předsedy dozorčí rady vykonávat,“ zdůvodnil Ing. Šrámek. „Tímto bychom mu chtěli poděkovat za jeho služby, které pro klub vykonal, a popřáli mu hodně štěstí v pracovním i osobním životě,“ vzápětí dodal.

Dozorčí rada si následně zvolila nového předsedu, kterým se stal Jiří Blažek, a místopředsedkyni, kterou se stala Ing. Helena Bílková.