clanek-1
  • U14

  • 14.12.2014

Členské příspěvky FAČR

Důležité

vzhledem k tomu, že se blíží opět období placení členských příspěvků FAČR, posílám několik informací a pokynů.


1) členský příspěvek FAČR na rok 2015 si uhradí každý hráč sám ve výši 100,- Kč


2) platbu příspěvku je třeba poukázat na účet č. 369000369/0800, VS je celé rodné číslo hráče


3) členský příspěvek FAČR je třeba uhradit do 31.01.2015, aby byl dostatek času na kontrolu a případné dodatečné úhrady


4) hráč, který nebude mít uhrazený členský příspěvek FAČR, nemůže startovat v soutěžních utkáních