clanek-1
  • Klub

  • 28.11.2013

Valná hromada FK Dukla Praha, a.s.

Dne 28. listopadu 2013 proběhla řádná valná hromada akciové společnosti FK Dukla Praha. Nejdůležitějším bodem byla změna v dozorčí radě. JUDr. Jindřicha Rajchla vystřídá Jiří Blažek.

Kromě standardních bodů při jednání valné hromady, jako jsou schválení hospodářského výsledku k 30.6.2013 a výroční zprávy k ročníku 2012/2013, bylo na programu schválení změn v dozorčí radě společnosti. Z ní odchází její předseda JUDr. Jindřich Rajchl. Akcionáři i vedení klubu mu tímto děkují za jeho práci pro Duklu a přejí mu mnoho štěstí v jeho dalším profesním a osobním životě. Místo něj byl do dozorčí rady zvolen předseda občanského sdružení FK Dukla Praha a vedoucí A týmu pan Jiří Blažek.

Jiří Blažek:
Osoba Jiřího Blažka je spojena s Duklou Praha již od roku 1955, kdy fotbalovému klubu začal fandit. Oficiálně hájí barvy Dukly od roku 1983, kdy se do funkcionářské práce zapojil jako vedoucí "A" dorostu. V roce 1997, kdy "A" tým přešel do Příbrami, Jiří Blažek (společně s Ivanem Novákem a Radomírem Sokolem) zůstali na Julisce, kde pod hlavičkou FC Dukla Praha působilo osm mládežnických družstev. V roce 1998 byli tito tři u zrodu občanského sdružení FK Dukla Praha, které působilo jako pokračovatel Dukly Praha na Julisce. V roce 2007 se Jiří Blažek spolupodílel na převodu profesionální licence z Jakubčovic. V létě 2007 se stal vedoucím mužstva "A" mužstva a tato jeho funkce trvá dodnes. Od roku 2009 je Jiří Blažek i předsedou občanského sdružení, pod jehož křídly vyvíjejí činnost dukelská mládež a internacionálové. Od 28.11.2013 je Jiří Blažek i v dozorčí radě FK Dukla Praha, a.s. Panu Blažkovi přejeme v jeho nové funkci mnoho štěstí!